Fred Peters. Overal water

Overal Water

Fred Peters


‘Overal water’ is Fred Peters’ weergave van het verzoeningsproces in multicultureel Zuid-Afrika. 

Desmond Tutu, emeritusaartsbisschop van Kaapstad, noemde in de tijd van het apartheidsysteem het 

Zuid-Afrikaanse volk vaak ‘Gods regenboogvolk’. Een naam die nadat Zuid-Afrika in 1994 een 

democratie werd, steeds meer een eigen leven ging leiden.

Hoe is het nu met dit regenboogvolk en hoe persoonlijk leeft voor mensen in Zuid-Afrika vandaag de dag de regenboogvisie?


Fred Peters tekent dit proces in zijn tot de verbeelding sprekende boek: Overal water.

Hij doet dat met waargebeurde verhalen van gewone mensen. 

Afgewisseld met de verzonnen figuur Mbeki Siezu, die als een rode draad door dit inspirerende boek heen loopt.


Fred Peters voert u binnen in een wereld van observeren en openstellen voor dat wat in jezelf leeft 

en wat er speelt bij je medemens. Hij doet dat in een rake, eenvoudige verteltrant. Hij geeft inspiratie ook voor onze multiculturele samenleving, waar de dromen van vandaag de werkelijkheid van morgen kunnen zijn.     

ISBN 9789058630025

    

€ 18,90

© Uitgeverij Merlin - samenwerkend met Meromorfpress.co.uk