Guus Schipper. Komt een Zwartjoekel naar de Dikkop en Pietebere

Schipper, Guus

Een Indo tussen Koempels, Dikköp en Pietebere
22 jaren ondergronds

De auteur is op achttienjarige leeftijd, als repatriant vanuit Java, in de Limburgse steenkolenmijnen terechtgekomen.
Na tweeëntwintig ondergrondse dienstjaren heeft hij als mijnbouwkundig opzichter de omscholing tot verwarmings-luchtbehandelingstechnicus gevolgd.

Aansluitend op de beëindiging van het dienstverband bij een Duits ingenieursbureau,
heeft hij zijn loopbaan bij het Ministerie van Defensie in Kerkrade voortgezet en beëindigd.

Het boek: ‘Een Indo tussen Koempels, Dikköp en Petebere” is een uniek verhaal over de 
kolenmijnen en de kompels en wat dat voor een Indo betekende. In deze semi-autobiografische roman 
zijn persoonlijke erveringen en de belevenissen van andere kompel verwerkt.

Na de capitulatie van Japan, proclameert Soekarno op 17 Augustus 1945 de onafhankelijkheid van Indonesia. 
In het streven om het Nederlands gezag. Middels militaire operaties te herstellen, komt de Nederlandse regering alleen te staan.
Onder druk van De Amerikanen wordt Indonesië vanaf 24 Augustus 1949 als zelfstandige staat door Nederland erkend.

Ook na het vertrek an de Nederlandse Militaire Missie is de repatriëring van Nederlandse staatsburgers nog in volle gang.
Tijdens dit repatriëringsproces komt ook de auteur naar Nederland. 
Daar gaat hij aan het werk in de steenkolenmijnen in Zuid-Limburg die dan nog op volle toeren draaien. 
De voorbereidingen om een vijfde staatsmijn in Vlodrop te starten zijn net afgerond.


Bestel dit boek vandaag nog -  € 12,95


© Uitgeverij Merlin - samenwerkend met Meromorfpress.co.uk