Lao tze. De Tao te tsjing. De tao te ching.

Lao Tze (Tse, Tsu of Tzu)

De Tao (te) tsjing of

Tao te ching   


De Tao (te) tsjing of Tao te ching zoals ook wel wordt geschreven, is van de

Chinese wijsgeer Lao Tze, en blijft een klassieker. Lao Tze betekent "de Oude Wijze"

en het zal dus eigenlijk gaan om een verzameling van eeuwenlang mondeling

doorgegeven wijsheden. Voor zover bekend, is deze Tao meer dan 2000 jaar geleden

geschreven. De oorspronkelijke volgorde van de tekst is moeilijk te achterhalen.


Iedereen die een tekst vertaalt, doet dat vanuit zijn optiek en zal dus aan de

vertaling meegeven wat hij denkt dat de schrijver bedoeld heeft. En

omdat ieders optiek gekleurd wordt door zijn eigen belangen,

vooroordelen en overtuigingen, zijn er dus net zoveel vertalingen en

interpretaties mogelijk als er mensen zijn en geen een ervan zal kunnen

weergeven wat Lao Tze nou echt bedoeld heeft.

Elke tao die benoemd kan worden is niet de werkelijke tao, om het maar

even vrij naar Lao Tze te zeggen.


Lao Tze (Tse, Tsu of Tzu) De Tao (te) tsjing of Tao te ching   


De mysterieuze teksten van de Tao Te Tsjing zijn het best te lezen als

korte gedichten vol met symboliek en woordspelingen. Door de jaren heen

steeds gezien als universele levenswaarheden. Op het eerste gezicht

zijn de verzen niet eenvoudig te begrijpen maar met meer aandacht zal

een goed beeld ontstaan. Lao Tze begrijpen wil zeggen: leven als Lao

Tze. Leven als Lao Tze wil zeggen: ontsnapt zijn uit deze wereld, geen

mening of overtuiging meer hebben, geen belangen meer hebben, nergens

aan gebonden zijn, niets meer geloven, beseffen dat je niets kunt

weten, geen standpunt meer hebben, niets meer te verliezen hebben en

dus ook niets meer te verdedigen. De consequentie daarvan is, dat je

bezittingen als volstrekt overbodig ervaart en niets en niemand meer

nodig hebt. Dat je het leven niet meer naar je hand probeert te zetten,

maar je op het leven mee laat drijven. Alleen dat maakt belangeloze

liefde tot je medemensen mogelijk.

Van daaruit is deze versie van de Tao Te Ching tot stand gekomen.


Alle tegenstrijdigheden, alle compromissen en alle inconsequenties die in de

loop van vijfentwintig honderd jaar dit eenvoudige, anarchistische en

revolutionaire wijsheidsgeschrift hebben bezoedeld, hebben wij er weer

zorgvuldig uit verwijderd, zoals je een diamant van het stof van eeuwen

ontdoet, zodat het weer in zijn oorspronkelijke stralende eenvoud kan

schitteren. € 6,95

© Uitgeverij Merlin - samenwerkend met Meromorfpress.co.uk